fbpx

Często zdarza się, że administratorzy i programiści korzystający z Apache Hive muszą rozwiązywać problemy związane z Metastore oraz uzyskiwać informacje na temat tabel Hive. W tym wpisie na blogu przedstawiam sposób rozwiązywania problemów związanych z Metastore oraz informacje na temat tego, gdzie można znaleźć informacje na temat tabel Hive.

1. Rozwiązywanie problemów z Hive Metastore

Jeśli napotkasz problemy z Metastore, takie jak awaria po obliczeniu statystyk za pomocą polecenia ANALYZE COMPUTE STATISTICS, możesz zastosować następujący proces rozwiązywania problemów:

 1. Sprawdź logi: Przeanalizuj logi, szukając komunikatów o błędach lub ostrzeżeniach, które mogą dostarczyć informacji o przyczynie awarii. Logi powinny znajdować się w katalogu z logami Hive, zwykle w $HIVE_HOME/logs/ lub /var/log/hive/.
 2. Sprawdź zasoby systemowe: Upewnij się, że system obsługujący Hive Metastore ma wystarczająco dużo zasobów (CPU, pamięć i miejsce na dysku) do obsługi obciążenia. Monitoruj system podczas operacji ANALYZE COMPUTE STATISTICS, aby sprawdzić, czy występują skoki zużycia zasobów, które mogą powodować awarię.
 3. Sprawdź dane wejściowe: Upewnij się, że nie ma problemów z jakością danych, takich jak uszkodzone lub nieprawidłowo sformatowane dane, które mogą powodować awarię. Sprawdź, czy dane wejściowe i definicje schematów są poprawne.
 4. Testuj mniejszymi fragmentami: Zamiast uruchamiać ANALYZE COMPUTE STATISTICS dla całego zestawu danych, spróbuj uruchomić go na mniejszym podzbiorze danych. Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, zwiększaj stopniowo rozmiar zestawu danych, aby sprawdzić, czy problem wynika z jego wielkości lub złożoności.
 5. Przejrzyj zapytanie i konfigurację: Upewnij się, że polecenie ANALYZE COMPUTE STATISTICS jest poprawnie sformułowane, a następnie sprawdź ustawienia konfiguracji Hive (hive-site.xml), aby upewnić się, że nie ma błędnych konfiguracji lub niepoprawnych ustawień powodujących problem.
 6. Sprawdź kompatybilność: Upewnij się, że używana wersja Hive jest kompatybilna z wersją Hadoopa i innymi komponentami w środowisku. Niekompatybilność może czasami prowadzić do problemów z dostępem do danych lub słabą wydajnością.

2. Dostęp do informacji o tabelach Hive w Metastore

W Hive, metadane dla tabel i innych obiektów bazy danych są przechowywane w Metastore. Metastore może korzystać z różnych backendów do przechowywania metadanych, ale domyślnie korzysta z wbudowanej bazy danych Derby.

Informacje o tabelach Hive można znaleźć, odpytując bezpośrednio tabele Metastore, używając narzędzia takiego jak SQL Workbench, lub wykonując polecenia HiveQL w interfejsie wiersza poleceń Hive, Beeline lub innym kliencie obsługującym Hive.

Oto niektóre z podstawowych tabel w Metastore, które przechowują informacje związane z tabelami Hive:

 1. PARTITIONS: Ta tabela zawiera informacje na temat partycjonowania tabeli Hive. Kluczowe kolumny obejmują PART_ID, TBL_ID, SUBPART_ID oraz PART_NAME.
 2. TABLE_PARAMS: Ta tabela zawiera informacje na temat parametrów tabeli, takich jak wartości właściwości tabeli. Kluczowe kolumny obejmują TBL_ID, PARAM_KEY oraz PARAM_VALUE.

Aby odpytywać Metastore bezpośrednio, musisz połączyć się z bazą danych Metastore, używając odpowiedniego sterownika JDBC i ciągu połączenia. Informacje te można zwykle znaleźć w pliku konfiguracyjnym hive-site.xml.

Dodatkowo, możesz korzystać z poleceń HiveQL, aby uzyskać informacje o tabeli bez bezpośredniego odpytywania tabel Metastore. Przykładowe polecenia HiveQL to:

 • SHOW PARTITIONS <database_name>.<table_name>;: Wyświetla informacje na temat partycji w podanej tabeli.
 • SHOW TBLPROPERTIES <database_name>.<table_name>;: Wyświetla właściwości tabeli dla podanej tabeli.

3. Inne tabele Metastore zawierające informacje o tabelach Hive

Oprócz wspomnianych wcześniej tabel przechowujących informacje o tabelach Hive, istnieją również inne tabele w Metastore, które dostarczają wartościowych informacji. Oto niektóre z nich:

 1. TBLS: Ta tabela zawiera informacje o wszystkich tabelach Hive. Kluczowe kolumny obejmują TBL_ID, TBL_NAME, DB_ID (który łączy się z tabelą DBS), OWNER i CREATE_TIME.
 2. DBS: Ta tabela przechowuje informacje o bazach danych w Hive. Kluczowe kolumny obejmują DB_ID, NAME, DB_LOCATION_URI oraz DESCRIPTION.
 3. COLUMNS_V2: Ta tabela zawiera informacje o kolumnach w każdej tabeli Hive. Kluczowe kolumny obejmują CD_ID, COMMENT, COLUMN_NAME oraz TYPE_NAME.
 4. SDS: Ta tabela zawiera informacje na temat przechowywania i formatu plików dla każdej tabeli. Kluczowe kolumny obejmują SD_ID, LOCATION, INPUT_FORMAT, OUTPUT_FORMAT, SERDE_ID oraz NUM_BUCKETS.
 5. SERDES: Ta tabela zawiera informacje na temat serializatorów i deserializatorów używanych do danych w każdej tabeli. Kluczowe kolumny obejmują SERDE_ID, NAME oraz SLIB.

Aby uzyskać informacje o tabelach Hive, zapytaj bezpośrednio tabele Metastore lub użyj poleceń HiveQL w interfejsie wiersza poleceń Hive, Beeline lub innym kliencie obsługującym Hive.

Przykładowe zapytanie, które można wykonać, aby uzyskać informacje o tabelach w bazie danych Hive, może wyglądać tak:

SELECT TBL_NAME, DBS.NAME AS DATABASE_NAME, OWNER, CREATE_TIME, SD.LOCATION
FROM TBLS
JOIN DBS ON TBLS.DB_ID = DBS.DB_ID
JOIN SDS ON TBLS.SD_ID = SDS.SD_ID;

4. Optymalizacja Hive Metastore

Oprócz rozwiązywania problemów oraz uzyskiwania informacji na temat tabel Hive, istotne jest również optymalizowanie Hive Metastore. Optymalizacja Metastore może poprawić wydajność, stabilność i skalowalność Apache Hive. Oto kilka wskazówek dotyczących optymalizacji Hive Metastore:

 1. Wybór odpowiedniego backendu: Domyślnie Hive Metastore korzysta z wbudowanej bazy danych Derby, która jest odpowiednia do celów testowych lub środowisk deweloperskich. Dla środowisk produkcyjnych zaleca się jednak wybór bardziej wydajnego i skalowalnego backendu, takiego jak MySQL, PostgreSQL lub Oracle.
 2. Optymalizacja konfiguracji: Przejrzyj i dostosuj ustawienia konfiguracyjne w pliku hive-site.xml oraz metastore-site.xml. Wprowadź ustawienia dotyczące cache’owania, rozmiaru puli połączeń oraz limitów czasowych, które są odpowiednie dla twojego środowiska.
 3. Monitorowanie i tuning wydajności: Monitoruj wydajność Hive Metastore, zbierając metryki dotyczące czasu odpowiedzi, obciążenia CPU, zużycia pamięci i dysku, a także przepustowości sieci. Na podstawie zebranych metryk dostosuj konfigurację i zasoby sprzętowe, aby poprawić wydajność.
 4. Użycie partycjonowania: Wykorzystuj partycjonowanie tabel w Hive, aby poprawić wydajność zapytań. Partycjonowanie polega na podziale tabeli na mniejsze, zarządzalne części, co przyspiesza operacje odczytu i zapisu danych.
 5. Zarządzanie statystykami: Regularnie aktualizuj statystyki na poziomie tabeli i kolumny, używając poleceń ANALYZE TABLE i COMPUTE STATISTICS. Dobre statystyki pomagają optymalizatorowi zapytań w wyborze najbardziej wydajnych planów zapytań.
 6. Optymalizacja zapytań: Optymalizuj zapytania, które korzystają z Metastore, stosując techniki, takie jak filtrowanie, limitowanie wyników czy użycie klauzuli EXISTS zamiast IN, aby zmniejszyć obciążenie i ilość danych przetwarzanych przez Hive.
 7. Szkolenie i edukacja: Zapewnij, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie i korzystanie z Apache Hive są świadome najlepszych praktyk oraz technik optymalizacji i rozwiązywania problemów związanych z Hive Metastore.